Aanpak > Case

Een voorbeeld van mijn aanpak: 
een geslaagde IT-outsourcing voor jouw business 

Ik licht mijn stapsgewijze aanpak bij ConfITence graag toe met een concrete case. Vaak schakelen bedrijven mij in om de outsourcing van IT-taken binnen hun organisatie te begeleiden.


Hun vragen: 

Hoe wagen we ons met onze organisatie aan IT-outsourcing, maar dan zonder kopzorgen? Hoe zorgen we ervoor dat deze outsourcing het management niet afleidt van hun kerntaken? 

In de praktijk zie ik veel bedrijven worstelen met dit type outsourcingvraagstukken. Gelukkig kan outsourcen ook efficiënt en doelgericht! 


Hoe pak ik als consultant de IT-outsourcing binnen je bedrijf aan?


Stap 1: 

Ik bespreek met jou de verwachtingen en taken. 

Wat wordt er verwacht? Wat moet er gebeuren? Ik leg mijn oor te luisteren bij de bedrijfsleider, het managementteam en het C-level. Om een volledig overzicht te krijgen en alle facetten van jullie outsourcingproblematiek te doorgronden, stel ik een reeks gerichte vragen.

Stap 2: 

Ik bekijk samen met jou wie alle betrokken partijen zijn. 

We bespreken met welke stakeholders er bij de IT-outsourcing rekening gehouden moet worden. En uiteraard komen de verschillende standpunten en ideeën aan bod die er binnen je bedrijf leven over de taken die uitbesteed zullen worden en welke kwaliteiten de personen moeten hebben die ze zullen uitvoeren. Omdat een outsourcing ook een impact heeft op je medewerkers zelf, is het belangrijk om hun evolutie naar nieuwe rollen of taken duidelijk in kaart te brengen.   

Stap 3: 

Ik stel samen met de stakeholders een RFI (request for information) op. 

Wie behoort er tot de shortlist van potentiële leveranciers? Wat wil je van hen? Welke vereisten passen bij je strategie? Ik ga voor een zo duidelijk mogelijke scope.

Stap 4: 

Ik maak een RFP (request for proposal). 

Ik leg je probleem haarfijn uit aan diverse leveranciers in een heldere en gedetailleerde RFP. Hoe meer duidelijkheid in deze fase, hoe beter hun voorstel matcht met je verwachtingen en behoeften. Ook tijdens deze fase blijf ik het eerste aanspreekpunt, zowel voor interne als externe partijen. 

Stap 5: 

Ik help je om de juiste keuze te maken.

Ik help je kiezen voor de juiste leverancier. Omdat ik ondertussen een grote voorkennis heb van wat er in jouw bedrijf leeft en beweegt, welke strategie je volgt en welke ideeën en standpunten er leven onder je stakeholders, kan ik je begeleiden naar de beste outsourcingoplossing voor je hele business. 


Wil je gaan voor een geslaagde IT-outsourcing binnen je bedrijf? Of wil je graag nog andere cases die aantonen hoe ik werk binnen ConfITence? 

Stuur me dan een mail op hilde.smets@live.be of neem contact op via 0474/90 17 38. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x